2024.05.21.

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve

  • Dör Községi Önkormányzat

  • Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Döri Kirendeltsége

2.

Székhelye

9147. Dör, Petőfi u. 3.

3.

Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

9147. Dör, Petőfi u. 3.

4.

Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

96/263-206

5.

Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

96/263-206

6.

Központi elektronikus levélcím

dorhivatal@gmail.com

7.

A honlap URL-je

www.dor.hu

8.

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Tel.: 96/263-206
9147. Dör, Petőfi u. 3.

9.

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve


dr. Horváth Martina jegyző
Postacím: 9147. Dör, Petőfi u. 3.

10.

Az ügyfélfogadás rendje

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig

Kedd: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig

Szerda: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig

Csütörtök: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig

Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Jegyző ügyfélfogadása:

Hétfő, csütörtök Szilsárkányban: 8-16 óra között

Kedd Dörben: 8-16 óra között

Szerda 8-10 óra között és péntek: 8-12 óra között Bogyoszló,

Szerda 10-12 óra között Potyond községbenII. Közzétételi egység: A szervezeti struktúraA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti egység

Ellátott funkciók /szakág/tev./

Jegyző


közös hivatal vezetése, a jogszabályokban előírt hatáskörök gyakorlása, az önkormányzat munkájának segítése, törvényességi ellenőrzés, birtokvédelem, pályázat figyelés, pénztár ellenőrzés, választási eljárások, intézményi kapcsolattartás, Képviselő-testületi és Bizottsági ügyek

Igazgatási előadó (3 fő)

 

belügyi igazgatás + szociális igazgatás, mezőgazdasági ügyek, anyakönyvezés, hagyatéki eljárások, gyámügy, népesség-nyilvántartás, választások, ügyvitelkezelés, titkárság, iktató, irattár, központi címregiszter, választások, adóigazgatás

Gazdálkodási-pénzügyi előadó (3fő)

 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok, költségvetési gazdálkodás, pénztárosi feladatok, számlázás, alkalmazási okiratok elkészítése, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, leltározás, pénzügyi beszámolók, pályázat figyelés, pályázati adatszolgáltatás, elszámolások készítése
III. Közzétételi egység: A szerv vezetőiA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dör Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Abdai Róbert polgármester

Csutiné Oposits Eszter alpolgármester

Szabó Tamás képviselő

Szépné Fialka Erzsébet képviselő

Tóth Gábor képviselő

2.

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal:

9312. Szilsárkány, Kossuth u. 40. Tel: 06-96-285-465

E-mail: onkormanyzat@szilsarkany.hu

vezető: dr. Horváth Martina jegyző

Ronts Tiborné gazdálkodási, pénzügyi főmunkatárs, anyakönyvvezető

Farkas-Dudás Kinga igazgatási előadó

Bogyoszlói Kirendeltség:

9324. Bogyoszló, Fő u. 23. Tel:06-96-282-070

E-mail: onkormbogyoszlo@gmail.com

Dr. Ráczné Varga-Dudás Katalin igazgatási előadó

Némethné Schwenk Zsófia gazdálkodási, pénzügyi előadó

Döri Kirendeltség

9147. Dör, Petőfi u. 3. Tel: 06-96-263-206

E-mail: dorhivatal@gmail.com

Szédelyi Csabáné vezető főtanácsos, anyakönyvvezető

Nyiri Klaudia gazdálkodási, pénzügyi előadó


1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Döri Napközi Otthonos Óvoda

9147. Dör, Petőfi u. 1.

Tel. 06-96-593-089

E-mail: ovodador@gmail.com

Döri Napközi Otthonos Óvoda alapító okirata elérhető a Törzskönyvi nyilvántartás - Magyar Államkincstár (gov.hu) weboldalról törzskönyvi azonosító: 579702.

2.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nincs

3.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Döri Napközi Otthonos Óvoda

9147. Dör, Petőfi u. 1.

Tel. 06-96-593-089

E-mail: ovodador@gmail.com

Vezető: Németh Attila Józsefné1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

nem releváns

2.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4.

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Dör Község Fejlődéséért Közalapítvány

2.

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

9147. Dör, Petőfi u. 3.

3.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Kuratóriumi elnök: Szabó Józsefné

Tagok: Németh Attila Józsefné, Füzi Ottó, Csutiné Oposits Eszter, Mesterházy Jánosné


1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns


1.6. * Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv


I. * Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.
Széles Sándor főispán
Tel.: (96) 795-738
Fax: (96) 795-605
E-mail: hivatal@gyor.gov.hu
Postacím: 9021 Győr, Árpád út 32.
Web: 
KORMÁNYHIVATALOK – Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (kormanyhivatal.hu)

2.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal E-mail: hivatal@gyor.gov.hu
Telefon: (96) 795-738
Fax: (96) 795-605
Postacím: 9021 Győr, Árpád út 32.
Ügyfélfogadás: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet.1.7. Költségvetési szervek


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns

2.

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok *


I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. Dör Községi Önkormányzat SZMSZ-ét a szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2015. (IV.3.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Győr-Moson-Sopron vármegye kiválasztása, a hely esetében Dör kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat SZMSZ-e elérhető) 

Alapító okirat adatai elérhetőek: Törzskönyvi nyilvántartás - Magyar Államkincstár (gov.hu)


Adatvédelmi Szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Dör Községi Önkormányzat SZMSZ-ét a szervezeti és működési szabályzatról szóló 3/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a vármegye rovatban Győr-Moson-Sopron vármegye kiválasztása, a hely esetében Dör kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat SZMSZ-e elérhető)II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási ügyintézője
Illetékességi terület: Dör község közigazgatási területe
Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási ügyintézője
Illetékességi terület: Dör község közigazgatási területe
Általános Igazgatási ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási ügyintézője. Illetékességi terület: Dör község közigazgatási területe.

2.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási előadója Illetékességi terület: Bogyoszló község közigazgatási területe Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkány Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási ügyintézője. Illetékességi terület: Dör község közigazgatási területe
Általános Igazgatási ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási ügyintézője
Illetékességi terület: Dör község közigazgatási területe

3.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján

4.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján

5.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján

6.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Postacíme: 9147. Dör, Petőfi u. 3.

7.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Általánosságban: Kérelem az év folyamán bármikor előterjeszthető.
Szabályozás: 2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.)
Ügyintézési határidő: (Ákr. 50. § (2) bekezdés b)-c) )
– Fellebbezés szabályai: Ákr. 118-119. §
Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján

8.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.

9.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Személyes ügyintézésre időpontfoglalás: – (96) 263-206 vagy – dorhivatal@gmail.com elektronikus levelezési címen lehetséges

10.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólIII. Közzétételi egység: Közszolgáltatások


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

nem releváns

3.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

4.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

nem releváns


IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásaiA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Működési engedély

Telepengedéllyel kapcsolatos nyomtatványok Adózással kapcsolatos ügyek Szociális ügyek Birtokvédelmi ügyek Közterülethasználattal kapcsolatos ügyek

2.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

nem releváns

3.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

nem releváns

4.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

nem relevánsV. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

nem releváns

3.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

nem releváns

4.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

nem relevánsVI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A képviselő-testület, illetve bizottságai elé kerülő előterjesztéseket az ügyintézők készítik elő a jegyző koordinálásával. Az előterjesztés a jegyzőnek kerül bemutatásra, aki kijelöli azokat a személyeket, akiknek az ellenőrzése még szükséges az előterjesztés véglegesítéséhez. Az előterjesztés a jegyző és a polgármester jóváhagyását követően kerülhet a képviselő-testület, illetve a bizottságok elé. 

2.

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A lakosság nagy részét érintő rendeletek tervezete lakossági megvitatásra, véleményezésre kerül, amennyiben az SZMSZ-ben meghatározott személyek azt kezdeményezik. A jogszabályok által előírt előzetes vélemények bekéréséért a rendeletet előkészítő ügyintéző felelős. A képviselő-testületi döntések lakosságot érintő része lakossági fórumon is megvitatásra kerül, amennyiben azt a polgármester indokoltnak látja.

3.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) és az SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint. A testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többség az Mötv-ben és az SZMSZ-ben meghatározott esetekben szükséges.

4.

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

9147. Dör, Petőfi u. 3. A Képviselő-testület üléseit az Önkormányzati Hivatalban tartja. Ez alól kivétel a közmeghallgatás keretein belül megtartott ülés, melynek helye a Kultúrház (9147. Dör, Szabadság u. 20.) A Képviselő-testület ettől eltérhet.

5.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával. www.dor.hu/jegyzokonyvek/

6.

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Munkaterv 2023.

7.

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nyilvános
kivéve : Zártan tartandó ülések

8.

A testületi szerv üléseinek napirendje

Munkaterv 2023

9.

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.
www.dor.hu/jegyzokonyvek/

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

www.dor.hu/jegyzokonyvek/

2.

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
https://bogyoszlo.hu/jegyzokonyvek/

3.

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Döntésenkénti bontásban.
www.dor.hu/jegyzokonyvek/

4.

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5.

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6.

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

7.

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

www.dor.hu/jegyzokonyvek/VIII. Közzétételi egység: Pályázatok


A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Nem relevánsIX. Közzétételi egység: Hirdetmények


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.dor.huX. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok megismerésének szabályzata

Adatvédelmi, Adatkezelési Szabályzat

Informatika Biztonsági Szabályzat

2.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Dör Községi Önkormányzat

3.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Dör Községi Önkormányzat Postacím: 9147. Dör, Petőfi u. 3.
E-mail: dorhivatal@gmail.com

4.

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Maxentrop Kft. Székhely: 7174 Kéty, Petőfi utca 2/A. E-mail: dpo@maxentropia.hu

5.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

https://ksh.hu


6.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns


XI. Közzétételi egység: Közzétételi listákA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns


3. Gazdálkodási adatok


3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések


I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Hírek, események a honlapról
www.dor.hu/hirek/


II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseiA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Jelentések – Állami Számvevőszék (asz.hu)III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

https://www.allamkincstar.gov.hu/IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem relevánsV. Közzétételi egység: Működési statisztika


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nem releváns3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Dör Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalrólII. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Dör Községi Önkormányzat költségvetési rendeletei, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalrólIII. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Dör Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról


3.3. Költségvetések, beszámolók


I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottakA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Dör Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

2.

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Dör Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

3.

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dör Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról


II. Közzétételi egység: TámogatásokA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns


III. Közzétételi egység: SzerződésekA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó szerződések nyilvántartása


IV. Közzétételi egység: KoncessziókA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns


V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem relevánsVI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések


A) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 és KEHOP-2.2.2-15-2015-00021 azonosító számú projekt keretében Csorna, Bősárkány és Dör, valamint Tát és Tokod településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása (ÉKDU3 projekt)

kozbeszerzes.hu/ertesito/2021/0/targy/portal_420/megtekint/portal_12862_2021/


VII. Közzétételi egység: KözbeszerzésA) Adat megnevezése

B) Adat

1.

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.